Zahrady Skipi

Návrhy zahrad zpracováváme s veškerou pečlivostí, zaměřujeme se na každý detail, aby projekt splňoval všechny individuální požadavky zákazníka.

Našim cílem je vytvořit jedinečnou a krásnou zahradu, která bude splňovat Vaše sny a představy o zahradě, naplňovat potřeby Vaší rodiny a reprezentovat okolí Vašeho domu.

Specializujeme se na:

  • návrhy rodinných zahrad
  • návrhy předzahrádek a částí zahrad
  • návrhy zeleně u firemních objektů
  • revitalizace a rekonstrukce stávajících zahrad

 

Průběh návrhu podrobně:

1  Na úvodním setkání probereme Vaši představu a požadavky. Podle nich stanovíme postup a předběžnou cenu projektu. Provedeme zaměření zahrady a pořídíme fotodokumentaci. Na základě této schůzky vytvoříme studii zahradního prostoru, které budou obsahovat hlavní rysy prostoru, tedy rozvržení, uspořádání a umístění jednotlivých ploch, tvarů a prvků zahradní architektury. studie1-small studie-vegetacnich-uprav-small

 

2 Na druhém setkání Vám představíme vypracovanou studii zahradního prostoru. Studii můžeme poupravit k Vaší úplné spokojenosti. Představíme Vám také jednotlivé zamýšlené druhy rostlin. 

Na základě schválené výsledné studie vypracujeme detailní osazovací plán.
osazovaci-plan-small osazovaci-plan2-small

3 Na třetím setkání s Vámi zkonzultujeme osazovací plán. Blíže probereme konkrétní druhy rostlin, jejich vzhled, nároky a umístění. Na základě tohoto jednání projekt dopracujeme.

4 Na posledním setkání Vám předáme kompletní projektovou dokumentaci.

 

Části projektové dokumentace

Studie zahradního prostoru

Řeší uspořádání, rozvržení a umístění prvků zahradní architektury, jako jsou například stromy, keře, přístupové cesty a trávníkové plochy, ale i hřiště, vodní plochy nebo drobné stavby. Součástí studie nejsou bližší specifikace rostlin, materiálů ani stavebních prvků.

vytycovaci-vykres-small vytycovaci-vykres2-small

Osazovací plán

Definuje umístění jednotlivých druhů rostlin na konkrétní místa a jejich počet. Jeho nedílnou součástí je seznam rostlinného materiálu s latinskými a českými názvy.

Vytyčovací výkres

Na výkresu jsou zobrazeny architektem navržené prvky zahradní architektury a jsou na něm též uvedeny číselné hodnoty vytyčovacích prvků umožňujících jejich rozmístění.

Průvodní zpráva

Popisuje a definuje technické řešení projektu. Obsahuje seznam všech použitých prvků a materiálů, seznam rostlin, výkaz výměr a technologie založení a údržby výsadeb.