Zahrady Skipi

aerifikace 1Aerifikace je mechanické ošetření trávníkové plochy s cílem úpravy fyzikálních a chemických vlastností půdy. Dosáhneme zlepšení vzdušného a vlhkostního režimu. Obecně se jedná o provzdušnění a rozrušení zhutněné půdy, vytvoření lepších podmínek pro růst trávy, regeneraci trávníku, rychlejší vsakování vody a celkové zlepšení kvality trávníku.

piskovani 2Pískováním rozumíme vpravení bílého křemičitého písku do trávníkového porostu. Topdressingem je potahování trávníkového porostu slabou vrstvou speciálního substrátu z kompostu, rašeliny a písku.

Vertikutace je jedním z nezbytných úkonů pro zajištění zdravého, silného a vitálního trávníku, který Vám bude dělat radost a stane se chloubou Vaší zahrady.

Podle účelu použití rozdělujeme trávníky do několika základních skupin. Okrasné trávníky mají reprezentativní charakter, měly by být jemné, husté a zelené téměř po celé vegetační období. Dalším požadavkem na tento typ je rychlá regenerace po případném poškození. Nemusí být naopak odolné proti mechanické zátěži. Péče o tento typ trávníků je náročnější - důležité je časté přihnojování, pravidelné, nízké sekání kvalitní sekačkou a časté zalévání. Základem ve směsi pro okrasný trávník je kostřava červená.